CadDraft de 'stille kracht' achter uw CAD tekenwerk

 

Vak gebieden / Disciplines

In de Petrochemische & Energie wereld (waar onze 'roots' liggen) zijn alle vakgebieden vertegenwoordigd die ook in de reguliere wereld bekend zijn. Vele combinaties van deze vakgebieden kom je in de praktijk tegen, al dan niet meer of minder gespecificeerd. Hieronder een opsomming van deze vakgebieden uit de reguliere wereld opgesomd als deel van Petrochemische vakgebieden waarvan de veelal Engelse benaming niet direct duidelijkheid verschaft
 
Raffinery

Proces technology

Proces techniek
Eigenlijk een vakgebied dat overal in de product industrie aanwezig is, maar ook niet altijd als aparte afdeling onderkend is.

Deze afdeling is uiteindelijk bepalend voor de invulling of aanpassing van het basis ontwerp. Met name in de petrochemie gaan er veel berekeningen aan vooraf om die hoeveelheden product te kunnen gaan leveren die worden gevraagd. Op basis van deze berekeningen wordt door de afzonderlijke (vervolg) vakgebieden zoveel mogelijk gekozen in standaard op de markt beschikbare component(en) om invulling te geven aan dit ontwerp.

Hieraan gerelateerde tekeningtypen:
PFD's (Process Flow Diagrams)
P&ID's (Process & Instrumentation Diagrams)
Spacer
 
Civil

Civil

Civiel
Vaak in de petrochemisch industrie met een afzonderlijke afdeling 'structural', welke geheel zorg draagt voor volledig uit metaal geconstrueerde constructies.
• Bouw (Bouw technische tekeningen)
• Constructie (Metaal constructies)
• Installatietechniek
• Infra (Plotplan of wegenplan en aanduidingen)
• Ondergrondse Infra (Ligging van kabels, transportleidingwerk voor gas, water, stoom of product).

Hieraan gerelateerde tekeningtypen:
Beton bewapening tekeningen
Sondering tekeningen
Werktekeningen infra
GIS (Geografisch Informatie Systeem)
Spacer
 
Equipment

Equipment

Onderdelen of apparatuur
Onderdelen zijn ook in de petrochemische industrie vanwege hun specifieke karakter en hoeveelheid  vaak weer onderverdeeld in daarbij behorende vakgroepen:
Static equipment (Tanks, distillate kolommen)
Rotating equipment (pompen, motoren)
Piping (Leidingwerk)

In de reguliere wereld komen we deze vakgebieden met al zijn facetten tegen onder de noemer Werktuigbouwkunde.

Hieraan gerelateerde tekeningtypen:
• Constructie tekeningen (maatvoering)
• Isometrische tekeningen (leidingloop)
• Maar ook tekeningen behorende tot Stadsverwarming behoren hiertoe.
 
Electrical

Electrical

Elektrotechniek
Binnen de elektrotechniek, meet- & regel techniek wordt waarschijnlijk de grootste diversiteit aan tekening types gebruikt..

Vaak zijn deze tekeningen gebundeld tot een tekeningenpakket. Ook de opbouw van zulk soort tekeningpakketten kent voor CadDraft geen geheimen.


Gerelateerde tekeningtypen:

• Grond schema's
• Bedrading schema's
• Aansluit schema's
• Paneel indelingen
• Kabel loop schema's
• Etcetera
Spacer
 
Instrumentation

Instrumentation

Instrumentatie of Meet & regeltechniek
Grotendeels vergelijkbaar met de Elektrotechniek (bekend onder de noemer E&I), maar dan aangevuld met speciale technieken als pneumatiek & hydrauliek.
Met name deze laatste komen dan in de reguliere wereld vaak weer zelfstandig voor. Maakt niet uit, CadDraft heeft ook hier kennis voor in huis.

Gerelateerde tekeningtypen:

Loop diagrammen (eigenlijk een specifieke uitvoering van een bedradingsschema)
Vele andere tekeningtypen zijn qua invulling gelijk aan die van Elektrotechniek
Spacer
 
Rotterdam

De reguliere wereld

De wereld buiten de petrochemie
Bij bedrijven die producten vervaardigen zal de eerder genoemde opsomming nog min of meer bekend voorkomen.

Binnen Bouwbedrijven zullen veelal een mix van deze vakgebieden tegenkomen.

Daarbij is de architect ruwweg gelijk aan de afdeling Process.
De architect bepaald de criteria waar alle andere vakgebieden invulling moeten gaan geven.

Kortom alle vakgebieden komen we gewoon tegen, soms onder een andere naam.
Maar uiteindelijk is de invulling teken-technisch gelijk.
Spacer
 
Bouw

De bouw wereld

In de petrochemie is dit vaak maar een klein gedeelte van het totale project uitgevoerd onder civil / structural.

CadDraft heeft ook hieromtrent voldoende kennis in huis om er zonder meer een goede invulling aan te geven.

Nu vaart er tegenwoordig veel onder de noemer BIM. CadDraft richt zich hierbij met name op OPEN BIM, maar geeft hier nog geen invulling aan.

Toch is al vele malen bewezen dat wij ook in deze wereld met simpel AutoCad & Revit kunnen zorgen voor de nodige assistentie en/of complete uitvoering van de tekenwerkzaamheden.
Copyright © 2021 CadDraft  B.V. All Rights Reserved