CadDraft de 'stille kracht' achter uw CAD tekenwerk

 
Jakarta
 

Indonesië als bron van kennis en kunde

Indonesië is een land waar de economie snel aan het groeien is. Al eerder heeft men daar de noodzaak onderkend dat Kennis en Kunde een vereiste is om de welvaart te laten groeien. Ondanks eerdere handels betrekkingen tussen Nederland & Indonesië zijn het nu juist de ons omringende landen die al tientallen jaren goede handels betrekkingen hebben met Indonesië.

Nederland daarentegen is hard bezig deze handels betrekkingen te verstevigen, gezien ook de handels delegaties onder leiding van de Nederlandse regering en de inspanningen van de Nederlandse Ambassade aldaar.

Geïnitieerd door relaties en mede hierdoor Indonesië een warm hart toedragend, hebben de oprichters van CadDraft gemeend het voordeel naar twee kanten te laten werken.

Door recente veranderingen in de Olie en Gas wereld en het daardoor ontstane tekort aan grote projecten is onder andere de CAD tekenaars in Indonesië hard getroffen.

Regionaal staat de Indonesiër bekend om zijn leergierigheid en meegaand karakter. Iets waar zeker niet elke Aziaat door gekenschetst wordt. De indonesier wordt dan ook graag in Azie lokaal ingehuurd. CadDraft heeft dit ook mogen ondervinden in de gretigheid waarmee men bij ons solliciteert, maar ook leert en het werk aanpakt.

Alleen al in de Hoofdstad Jakarta met een inwoners aantal van meer dan 16 miljoen, zijn vele malen meer tekenaars te vinden dan in heel Nederland.

De hedendaagse digitale technologie is daar al verder doorgedrongen dan in Nederland. Hebben we hier nog veel verbindingen op basis van koper, in Indonesië is glasvezel de normaalste zaak van de wereld. Indonesië doet in technische opzichten dus niet onder vergeleken bij Nederland. De hoge technische opleidingen die men daar ook nog voor CAD tekenaar geniet, heeft CadDraft gemeend te moeten aanwenden voor de Nederlandse markt.

Invloeden van Nederlands zijn hier ook nog steeds merkbaar onder andere door de bekendheid met de Nederlandse wetgeving en bekendheid met Nederlandse standaarden. Zelfs is het Nederlands als taal terug te vinden in de hedendaagse Indonesische taal of als gesproken woord.
Spacer
Copyright © 2021 CadDraft  B.V. All Rights Reserved