CadDraft de 'stille kracht' achter uw CAD tekenwerk

Kantoormedewerker

De uitdaging

Tekenwerk uitbesteden naar India, China of Oostblok land

Je hoeft niet lang te zoeken op het internet om er achter te komen dat dit toch wel gepaard gaat met de nodige uitdagingen op welke je niet altijd bent voorbereid en/of waar je je voorzorgmaatregelen tegen kunt nemen.

Om er een paar op te sommen:

Taal gebruik

Beiden communicerend in een vreemde taal komt het begrip niet ten goede. Nog los van andere oorzaken leidt dit vaak tot herhaalde aanpassingen alvorens het eindproduct wordt gerealiseerd.

Normering / kwaliteit

Een kwalitatief hoogwaardig product (de tekening) kan alleen als ook de in Nederland geldende tekennormen en/of klanteigen normen worden Nageleefd.

Wetgeving

Uw intelligent eigendom loopt wel een risico in een land waar men het met de wetgeving, zeker voor wat betreft 'copyright' niet zo nou neemt.

Cultuur verschillen

Cultuurverschillen, welke zich uiten in een groot verloop aan personeel, dwingt u tot herhaalde uitleg en/of extra eindcontroles.

Hiërarchie en/of uw volgnummer

De hiërarchie binnen dit soort, vaak  immens grote, organisaties zorgt er voor dat er intern ook lange trajecten moeten worden afgelegd. Nog afgezien van andere invloeden heeft dat een negatief effect op de doorloop snelheid.

Mensenrechten

Nee, kinderarbeid is niet aan de orde en het is ook zeker niet overal aan de orde, maar toch zijn hierin ook landen waar men het minder neemt met de arbeidsomstandigheden.

U wilt als bedrijf vast niet geconfronteerd worden met fenomeen dat betiteld kan worden als "moderne slavernij"

Spacer

De oplossing

Jarenlange ervaring heeft CadDraft het bestaansrecht geschonken.

CadDraft heeft op basis van jaren ervaring van laatst genoemde uitdagingen speerpunten gemaakt voor verbetering en opgelost!

 

Dit door gebruik te maken van tekenaars in Indonesië, een nog vrijwel onbekende bron in deze markt, maar met de nodige voordelen ten aanzien van andere buitenlandse spelers. Op vele facetten heeft Indonesië nog nauwe banden met Nederland.

 

Hiervan  kunt u profiteren| door uw:

  • markt positie te verbeteren

  • knelpunten te elimineren

  • extra uitdagingen te voorkomen

  • teken capaciteit (tijdelijk) te vergroten

Taal gebruik

Niet alleen staan de tekenaars onder dagelijkse leiding van een Nederlander, u communiceert ook in het Nederlands. Daarnaast is de Indonesische taal doorspekt met Nederlandse woorden en is het Nederlands als vreemde taal ook niet ongebruikelijk.

Normering / kwaliteit

De in Nederland gehanteerde teken-normen zijn van oudsher bekend in Indonesië, mede omdat Nederlandse bedrijven ook vaak ingeschakeld worden voor werkzaamheden aldaar.

Wetgeving

Wie zich ophoudt met de Indonesische wetgeving, zal eerst Nederlands moeten leren. De inhoud / strekking hiervan voor meer dan 90% Nederlands.

De consequenties van het ondertekenen van een geheimhouding verklaring is dan ook algemeen bekend en vast onderdeel van het kunnen werken bij CadDraft.

Cultuur verschillen

In tegenstelling tot vele andere Aziatische landen is de Indonesiër trouw aan zijn werkgever en meegaand in de uitvoering van de werkzaamheden. Ondanks dat CadDraft, uit kosten technisch perspectief, werkt met freelancers, is het verloop minimaal. Het vaste kernteam coördineert daarbij de klanteigen voorschriften en zal ook altijd een hiermee bekende tekenaar inzetten.

Hiërarchie en/of uw volgnummer

De platte organisatie structuur en korte communicatie lijnen dragen bij aan een snelle-  en kwalitatief hoogwaardige verwerking van Uw opdrachten.

Mensenrechten

CadDraft kan zeker NIET worden verweten zich schuldig te maken aan moderne slavernij.

  • Bewezen door de lange lijst aan Freelancers (350+), welke aangegeven hebben graag voor CadDraft te willen werken (goed nieuws reist snel)

  • Vergoeding voor werkzaamheden ligt boven het landelijk gemiddelde

  • Arbeidsomstandigheden liggen evenzo boven het landelijk gemiddelde

CadDraft vrijwaart U van alle genoemde bijverschiijnselen

Spacer
Copyright © 2021 CadDraft  B.V. All Rights Reserved