CadDraft de 'stille kracht' achter uw CAD tekenwerk

 

Een greep uit de geboden services

CadDraft beschikt over veel vak-volwassen tekenaars. Dat betekend zoveel als alle teken-technische werkzaamheden kunnen worden verricht. Daarbij vindt er ook terugkoppeling plaatst mocht informatie voor meerdere vormen van uitleg vatbaar zijn of als er bijvoorbeeld conflicten worden geconstateerd.

Tekenwerk is mensenwerk. Waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. CadDraft heeft de spelregel dat als de fout aan onze kant wordt gemaakt, wij dat kosteloos in orde maken..
 
Tekening revisie

Tekening revisie

Niets zo tijdrovend als tekeningen reviseren. Maar ook niets zo makkelijk om uit te besteden.

De te maken aanpassingen zijn opgemerkt op de bestaande afdruk of zijn al als opmerkingen in een PDF bestand verwerkt.

Zeker bij de zogenaamde "As Built" revisie is dit een heel gebruikelijke gang van zaken.

Hierna 2 opties:
• Zelf verwerken en er een hoop (kostbare) tijd in steken, terwijl ander werk blijft liggen.
of
• Uitbesteden aan CadDraft met de voordelen:
• Eigen tekenaars kunnen door met de dringende tekenwerkzaamheden.
• Tekenaars worden niet vermoeid met vervelend maar ook serieus werk
• Gelijktijdig kosten besparen.
• Tekenwerkzaamheden (inclusief de revisie) tijdig gereed..
Spacer
 
Digitaliseren

Digitaliseren

Tekeningen digitaliseren klinkt mooi maar is eigenlijk een sterk onderschat onderwerp. Het resultaat met de meest mooie digitalisatie tools wordt daarin juist sterk overschat, zelfs in het meest gunstigst geval.

Er ontstaat enkel een 'CAD' versie van het document.  Toch laat dit document veel te wensen over en is sterk voor verbetering vatbaar.

Verbeteringen die zeker in het vervolg traject hun waarde bewijzen.

CadDraft streeft hierbij naar de opzet van een volwaardige Cad-tekening die optimaal gebruik maakt van de functionaliteit van CAD.

Hiermee wordt duplicatie van gegevens voorkomen en het resultaat is dan ook een volwaardige Cad tekening. Met alle voordelen van dien.

Denk hierbij ook aan het gebruik van referentie bestanden.
Spacer
 
3Dextractie

3d - Extractie (BIM)

3D tekeningen worden meer en meer gebruikt, toch wordt er uiteindelijk in de praktijk gebruik gemaakt van (platte)  2D tekeningen op papier.

Autocad is hierin, van oudsher, nog steeds de grootste gemene deler, niet in de laatste plaats omdat de opdrachtnemer enkel Autocad bestanden kan verwerken.

Veelal wordt extractie in 2D, uit het 3D model toegepast voor de vervaardiging van werktekeningen waarop uiteindelijk  de maatvoering wordt weergegeven.

CadDraft kan volledig zorg dragen voor dit traject van extractie en maatvoering in werktekeningen, hierbij traceerbaarheid waarborgend.

Omdat CadDraft ALTIJD een PDF oplevert naast het CAD eigen bestand, behoeft de opdrachtnemer zelfs niet over CAD software te beschikken.
Spacer
 
Translate

Tekeningen vertalen

Tekeningen vervaardigen in de eigen taal 'Nederlands' neemt meestal niet zo veel problemen met zich mee.

Ook de Engelse taal is in Nederland bijna een tweede natuur geworden.

Maar met de Internationale handels betrekkingen kan ook een andere taal geëist worden.

Vaak is alle tekeningen laten 'vertalen' door een vertaal bureau een dure en tijdrovende aangelegenheid.

CadDraft hanteert hierin een methodiek die de kosten van het door u gebruikte vertaal bureau reduceert en reduceert ook de totaal benodigde doorlooptijd.

Maar al te vaak gaat een dergelijke vertaling ook gepaard met toename in woord- of regellengte of wel aanpassingen van de tekening. CadDraft neemt dit uiteraard mee in de totale vertaalslag.
 
Engineer

Ontwerp / Engineering

Een stapje terug en wel drie vooruit, of gewoon een goed proces handhaven.

Ten tijde van de tekentafel maakte de tekenaar de vertaalslag van de door de engineer vervaardigde schets om zo gezamenlijk tot een volwaardige technische tekening te komen.

Waarbij de tekenaar over de vakkennis beschikt die deze 'vertaling' mogelijk maakt. Een soort van tolk dus. Kennis op meerdere vakgebieden zorgt dan voor een brede inzetbaarheid. Maar hierbij ook duidelijk rekening houdend met de eisen gesteld voor uitvoering / werkbaarheid.

Dit werk proces vrijwaart de engineer van 'werk blindheid'. Telkens een frisse blik op de tekening, met de hierop verwerkte aanpassingen, heeft een sterk positieve werking op het ontwerp proces. Engineering is teamwerk!. En met oog op het doel is CadDraft graag teamspeler.

De terug koppeling van de tekenaar is in dit traject vaak een positieve bijdrage. Veelal heeft dit eliminatie van fouten en/of verbeteringen tot gevolg. Dat dit proces aan het vervagen is, met al de negatieve consequenties, hoeft verder geen betoog.
Overigens, door de samenwerking met Fabricon beschikken we over een soortgelijke oplossing op het vlak van engineering. Fabricon kan een deel of de gehele engineering voor u uitvoeren. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij graag naar de website van Fabricon
Spacer
 
Visualisatie

Visualisatie

2D is nog steeds de meest toegepaste manier van het vervaardigen van technische tekeningen.

Vaak ook als een product uit een 3D systeem, bij voorbeeld ten behoeve van het vervaardiging van werktekeningen.

3D dient overwegend als visualisatie t.b.v. andere partijen die meer moeite hebben met het lezen van technische tekeningen.

Prototyping daar even buiten beschouwing latend.

CadDraft heeft kunde in huis om invulling te geven aan veel van de daartoe geëigende CAD applicaties, om er een paar te noemen:

• Autocad
• Revit
• Inventor
• SolidWorks
• Smartplant suite (via Citrix)
Copyright © 2021 CadDraft  B.V. All Rights Reserved