CadDraft

CadDraft

CadDraft

CadDraft, de one-stop-shop voor bedrijfstechnisch tekenwerk

Laatste Jaren wordt de uitvoering van technisch tekenwerk gehinderd door de beschikbaarheid van vak-volwassen CAD tekenaars. Hoofdzakelijk wordt dit ingevuld met 3 mogelijke oplossingen.

 • Engineers & monteurs ingezet als tekenaar & interne opleidingen.
 • Inschakelen van uitzendbureaus / ZZPers.
 • Buitenlandse partijen en/of kantoren in het buitenland
 • Hoge kosten en oneigenlijk gebruik (problemen elders)
 • Gebrek aan inhoudelijke kennis, resulterend in misplaatsingen
 • Contractuele afnameverplichtingen voor een goede prijs
 • Communicatie problemen en problemen t.a.v. een kwalitatief hoogwaardige teken technische inhoud.

Helaas is het zo dat wereldwijd een CAD-opleiding wordt gezien als vervanging voor een opleiding tot technisch tekenaar. Spijtig maar waar, worden we daardoor met de grootste regelmaat geconfronteerd met technische tekening, die de titel technische tekening geheel niet waard zijn.

Net zomin als het gebruik van MS WORD je nog geen novellist maakt. Maakt het gebruik van een CAD programma je nog maar geen CAD tekenaar

Tel daar de versplintering over vele CAD applicaties en gebrek aan kunde m.b.t. eisen gesteld aan documenten bij op en de chaos is compleet. Jarenlange eerstehands ervaring met voornoemde oplossingen en consequenties hebben CadDraft in 2016 doen ontstaan.

 • Ondanks inzet buitenlandse tekenaars, communicatie in het Nederlands
 • Invulling aan zeer veel CAD applicaties & vakgebieden
 • Geheimhouding van Uw Intelligent Eigendom waar de lokale wetgeving ook draagvlak voor bied.
 • Dat alles en meer voor een competitieve prijs
  • 2D tekenwerk per uur € 30,00 Netto Exclusief BTW
  • 3D tekenwerk per uur € 35,00 Netto Exclusief BTW
 • Een ‘pool’ van 350+ vak volwassen freelance CAD tekenaars
 • Vast kernteam die klanteisen & kwaliteit bewaakt
  • Geen herhaalde uitleg
  • Voortgang bewaking
  • Interne kwaliteitscontrole
  • Bewaking van Informatie Management technische vereisten

CadDraft de ‘stille kracht’ achter uw CAD tekenwerk

1
Personeelstevredenheid
1
Klanttevredenheid

Wat vinden onze opdrachtgevers?

Technisch tekenwerk een vak apart

Technisch tekenwerk is nog steeds een vak apart, een vak waarin de volgende punten samen komen:

 • Het engineering ontwerp vertalen naar een voor uitvoering begrijpelijke tekening
 • Het resultaat (de tekening op papier) moet daarbij aan een aantal eisen voldoen
  • Een constructietekening dient 100% op schaal te zijn getekend
  • Een schematische tekening is gebonden aan vakdiscipline geboden opzet en symboliek
  • Aanpassingen in tijd (revisie) dienen herkenbaar te zijn en niet leidend tot een ‘zoekplaatje’
 • ALLE tekeningen dienen te voldoen aan de vakdiscipline gerelateerde (landelijke of bedrijfseigen) normen
 • Tekening dienen aan informatie Management technische eisen te voldoen.
 • Niet in de laatste plaats zijn er ook nog van oudsher ongeschreven regels die bijdragen tot een goed uitvoerbare/ begrijpelijke tekening.

Het hebben van een goede tekening heeft de volgende gevolgen:

 • Kan tijd besparen tijdens het verwerken van de informatie
 • Fouten voorkomen tijdens de uitvoering
 • Aankoop van verkeerd materiaal voorkomen
 • Dan hebben we het nog maar even niet over de snelheidswinst die valt te behalen bij uitvoering van het tekenwerk door een echte CAD-TEKENAAR
 • Strikte naleving van normen en afspraken behoort tot onze “Core business”.

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op met één van onze professionals via het contactformulier!
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
Selecteer een optie
Dit is een verplicht veld

Kwaliteit, normen en beheerbaarheid

Veel van onze CAD-tekenaars zijn bekend met de procesindustrie omdat ze in deze sector werkzaam zijn geweest via Internationale (engineering) bedrijven.

Een groot deel van de voor de procesindustrie vervaardigde tekeningen zijn onderdeel van keuring plichtige onderdelen van de installatie. Er worden dus hoge eisen gesteld, ook aan deze technische tekeningen.

CadDraft heeft zich ten doel gesteld deze hoge eisen door te voeren op al door ons verricht tekenwerk. Daarbij gebruikmakend van vaak in de vergetelheid geraakte, maar nog steeds geldende, normen.

Intelligent eigendom

Wij mogen dan misschien tekeningen voor u vervaardigen, up-to-date maken of zelfs misschien voor u beheren, dat geeft ons niet het recht om over de inhoud te beschikken, noch geeft het ons het recht om het als ons eigendom te beschouwen.

Uw intelligent eigendom behoort u, dat betekend dat wij naast de aanlevering van een (1:1 op schaal) afdrukbare PDF aanleveren, u ook de volledige beschikking krijgt over de CAD eigen bestanden en eventueel over bestanden die daarmee in samenhang gecreëerd zijn, zoals bijvoorbeeld 2D werktekeningen die afgeleid zijn van het 3D model.

Geheimhouding

Geheimhoudingsplicht beschermd uw Intelligent eigendom. In de Indonesische wetgeving vinden wij draagvlak om de geheimhouding ook daadwerkelijk kracht bij te zetten. Een CAD-tekenaar voor CadDraft werkzaam, begint dan ook, voor aanvang van de werkzaamheden, met ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Graag bouwt CadDraft een langdurige vertrouwensrelatie op met zijn klanten. Uitbesteding aan CadDraft mag dan ook zeker geen alternatieve manier zijn om het Intelligent eigendom wereldkundig te maken.

Zij waren u al voor!