Wat is CadDraft?

U zoekt een vak-volwassen (CAD) tekenaar ?

CadDraft heeft voor u een vak-volwassen tekenaar / collega op afstand beschikbaar. Daar waar deze tekenaars in Nederland moeilijk vindbaar of verenigbaar zijn, slaat CadDraft op financieel aantrekkelijke wijze de brug tussen u en de vakmensen.

Dat in deze oplossing de tekenaar niet gedetacheerd wordt, hebben wij en onze klanten nog niet als probleem ervaren. Juist in engineeringstrajecten heeft dit vaak een extra positief effect, zie Ontwerp / Engineering.

CadDraft kan zo een welkome aanvulling zijn op uw eigen tekenafdeling of juist tekenwerk voor u mogelijk maken. Denk hierbij ook aan eigen tekenaar(s) vrijmaken voor andere - of nieuwe projecten i.p.v. de noodzakelijke tijdrovende (revisie-) tekenwerkzaamheden.

Wellicht ook, dat wij invulling kunnen geven aan de CAD-applicatie die incidenteel bij u wordt gevraagd.
Spacer
Onze Capaciteit is uw Flexibiliteit
 

Aanbod

 
Het unieke concept van CadDraft, DE B2B online tekenservice, neemt drempels weg om uw cad-tekenwerk in een financieel aantrekkelijk land te laten uitvoeren. Daarbij de problematiek van deze aanpak omzeilend.

• Wat grote engineering bureaus vaak 'intern' al gerealiseerd hebben is nu voor U beschikbaar
• 250+ vakvolwassen CAD-tekenaars staan direct voor u klaar
• Zeer veel vakgebieden beschikbaar waarmee het gevraagde cad-tekenwerk kan worden ingevuld.
• 70+ Cad applicaties waarmee het cad-tekenwerk kan worden gerealiseerd
• Confirmatie aan Nederlandse / Europese tekenstandaarden
• Geen hardware, software of werkplek, vereist. Toch ten alle tijde het resultaat inzichtelijk.
• Korte communicatie lijnen volledig in het Nederlands
• Juist GOED inzetbaar voor anders tijdrovende cad-tekenwerkzaamheden
• Bewezen, reiken de voordelen verder dan alleen voor het cad-tekenwerk
• Niet onbelangrijk, waar vind u in Nederland nog een vak volwassen tekenaar voor € 30 per uur?
Teken capaciteit vergroting, doorlooptijd verkorting en kosten besparing zijn direct uw voordeel

Natuurlijk kunt u deze hele website doorlezen en toch uw bedrijf specifieke vragen niet beantwoordt krijgen.
De snelste weg naar een oplossing is een vrijblijvende afspraak inplannen. Dat kost een uurtje en een bak koffie.
Spacer
CadDraft de 'stille kracht' achter uw tekenwerk

 

Het CadDraft concept

Natuurlijk zijn er financieel aantrekkelijke landen, die interessant zijn om soorten van werkzaamheden onder te brengen. Op basis van ervaring kan worden onderkend dat men dan wel rekening dient te houden met het land van herkomst. Taal, normen, kwaliteit en snelheid zijn daarin kernpunten. Met het chronische tekort aan CAD-tekenaars en op basis van eigen ervaringen was CAD-tekenwerk elders GOED onderbrengen het ontstaansrecht van CadDraft.

CadDraft heeft om vele redenen Indonesië hiervoor uitgekozen. Andere Aziatische landen, als India en China, zijn hierin al bekend, maar schieten op bovengenoemde punten vaak tekort. Nederland onderhoud al vele jaren banden met Indonesië, maar er zijn gegronde redenen waarom dat CadDraft dit land gekozen heeft voor samenwerking
Spacer
 
Kantoormedewerker
Spacer

Tijden veranderen

Tijden veranderen, CAD applicaties worden steeds uitgebreider en complexer in bediening. De rol van tekenaar en engineer is hierdoor aan het vervagen.
Cad-tekenaars vinden wordt steeds moeilijker, het continue hoge aantal vacatures als bewijs van dit chronische tekort.

Al jaren stemt CadDraft haar services af op de huidige behoefte in de markt. Uitbesteding van CAD tekenwerk, middels het unieke concept van CadDraft, kent daardoor vele voordelen en biedt zo een tijdelijke of (semi-) permanente oplossing.
CadDraft heeft de problematiek gepaard gaande met uitbesteding aan financieel aantrekkelijke landen ondervangen en maakt dat zakelijk voor ieder bedrijf beschikbaar.

Landen als India en de Oostblok landen zijn hierin al bekend, maar staan ook bekend als problematisch. CadDraft maakt hierbij gebruik van een, eerder al door Nederlanders gevonden partij namelijk de Indonesische vakman. Zodoende wenden wij de uit Indonesië bekende 'Stille kracht' aan in uw voordeel.
Spacer
 
CadDraftLogo
Spacer

Is het concept van CadDraft uniek

Op zich is het concept van tekenwerk in het buitenland laten verwerken zeker niet nieuw.

Grote bedrijven hebben dat vaak al intern zo geregeld. Ook zijn er buitenlandse bedrijven die in Nederland werk aannemen.

Ja, wat maakt CadDraft dan nog uniek?

CadDraft heeft gekeken naar tekortkomingen van dit soort invullingen en juist hiervan speerpunten gemaakt voor verbetering.

Een greep uit deze veelvoud van punten:

• Vak volwassen tekenaars (geen studenten)
• Geen afname verplichting voor een goede prijs
• Geen contractuele verplichtingen
• Communicatie in het Nederlands
• Nederlandse tekentechnische standaarden
• Geen herhaalde uitleg bij nieuwe opdrachten
• Zo kort mogelijke doorlooptijden
• Tekenaar gekoppeld aan opdrachtgever
Spacer
 
VakMan
Spacer

Waarom CadDraft

Even de voordelen voor u op een rijtje.

• Snel inzetbaar, zonder contract
• Groot(s) in CAD tekenwerk,
• Onze capaciteit (250+ tekenaars) is uw flexibiliteit
• Als u maar geen CAD tekenaars kunt vinden
• Korte communicatie lijnen, in Nederlandse taal
• Geen lange aanvangstijden
• Korte doorlooptijden
• Als u CAD tekenaars intern moet opleiden.
• Ideaal voor het tijdrovende (revisie) tekenwerk
• Geen werkplek, Hard- of Software nodig
• Vak volwassen tekenaars (geen studenten)
• Geen afname verplichting voor een goede prijs
• Nederlandse tekentechnische standaarden
• Tekenaar gekoppeld aan opdrachtgever
   • Geen herhaalde uitleg bij nieuwe opdrachten
   • Bij uitbreiding heeft deze tekenaar de supervisie
• Waar betaald u nog max. € 30 per tekenaar per uur

Overigens werkt CadDraft nog vaak op regie-basis zodat we GEEN onvoorziene kosten hoeven te berekenen. Eerlijk duurt het langst.
 

Een paar verschillen toegelicht

In de Petrochemische & Energie wereld (waar onze 'roots' liggen) zijn alle vakgebieden vertegenwoordigd die ook in de reguliere wereld bekend zijn. Soms als deel vakgebied met zijn eigen noemer en soms onder een volledig eigen naam. Hieronder zijn de vakgebieden uit de reguliere wereld opgesomd als deel van de Petrochemische vakgebieden, waarvan de veelal Engelse benaming niet direct duidelijkheid verschaft
 
Plant

Onze 'roots'

Met onze 'roots' in de Petro-chemische & Energie wereld, kun je wel zeggen dat we van alle markten thuis zijn.

In de reguliere wereld komen alle vakgebieden voor die je ook in de Olie, gas & energie wereld tegenkomt.

Wij voelen ons echt thuis in de proces industrie ook voor andere vakgebieden draaien wij onze handen niet om.

Hierbij valt te denken aan:
• Natuurlijk, de proces industrie (Petrochemisch of anders)
• De installatie wereld in de meest brede zin van het woord
• De bouwwereld (met name staal constructies & installaties)
• Machine bouw of samenstellingen van machines
• Ondergrondse infrastructurele zaken (Gas, water, elektriciteit, etc.)
• en ga zo maar door.
Spacer
 
Tekenende jongenman

Vakvolwassen CAD-tekenaars

Verreweg het merendeel van onze (250+) tekenaars schoeit op een jarenlange ervaring. Bij ons dus geen studenten die graag een creatieve uiting geven aan een technisch document en hiermee het product (de tekening) qua kwaliteit schaden.

Door de vakkunde van deze medewerkers, welke vaak met meerdere CAD applicaties kunnen werken, kunnen we invulling geven aan de meest uiteenlopende CAD applicaties.

Van oudsher het meest vertegenwoordigd is natuurlijk Autocad, maar ook Microstation en vele andere (70+) pakketten genieten support.

'High-end' applicaties als bijvoorbeeld SmartPlant P&ID bedienen we dan weer vaak via een Citrix verbinding. Waardoor conversie slagen uit de weg worden gegaan en er ook geen discrepanties optreden in de gebruikte (vaak klant gebonden) standaard. Kortom u bent ervan verzekerd dat een ervaren tekenaar het tekenwerk snel en adequaat voor u uitvoert.
 
Tekening besturen

Genormeerde teken standaarden

Cad tekeningen maken betekend meer dan alleen een CAD programma kunnen bedienen. Het maken van een goed bruikbare tekening, die zowel teken-technisch maar ook als bestand later geen problemen oplevert c.q. goed overdraagbaar is nog altijd vakmanschap.

CadDraft werkt met (vaak in de vergetelheid geraakte, maar nog steeds geldende) teken standaarden en draagt zorg voor een technisch hoogwaardige tekening.

Daarbij staat  leesbaarheid en uitvoerbaarheid hoog in het vaandel.

Er is dus absoluut geen sprake van een creatieve uiting door iemand die voor het eerst een technische tekening vervaardigd.
Spacer
 
Service desk

Communicatie

Bij CadDraft verloopt de communicatie via korte lijnen en dit geschied in het Nederlands, desgewenst in het Engels.

Voor opdracht gerelateerde communicatie is er een apart email adres, dat door alle betrokken partijen kan worden ingezien, afdeling specifiek wordt dit direct opgepakt en beantwoord.

Via dit zelfde adres kan er direct met de uitvoering van werkzaamheden worden gecommuniceerd en ook dit is in het Nederlands.

Mede hierdoor zijn de communicatie trajecten kort en wordt er geen onnodige tijd verspeeld.
 

Een greep uit de geboden services

CadDraft beschikt over veel vak-volwassen tekenaars. Dat betekend zoveel als alle teken-technische werkzaamheden kunnen worden verricht. Daarbij vindt er ook terugkoppeling plaatst mocht informatie voor meerdere vormen van uitleg vatbaar zijn of als er bijvoorbeeld conflicten worden geconstateerd.

Tekenwerk is mensenwerk. Waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. CadDraft heeft de spelregel dat als de fout aan onze kant wordt gemaakt, wij dat kosteloos in orde maken..
 
Tekening revisie

Tekening revisie

Niets zo tijdrovend als tekeningen reviseren. Maar ook niets zo makkelijk om uit te besteden.

De te maken aanpassingen zijn opgemerkt op de bestaande afdruk of zijn al als opmerkingen in een PDF bestand verwerkt.

Zeker bij de zogenaamde "As Built" revisie is dit een heel gebruikelijke gang van zaken.

Hierna 2 opties:
• Zelf verwerken en er een hoop (kostbare) tijd in steken, terwijl ander werk blijft liggen.
of
• Uitbesteden aan CadDraft met de voordelen:
• Eigen tekenaars kunnen door met de dringende tekenwerkzaamheden.
• Tekenaars worden niet vermoeid met vervelend maar ook serieus werk
• Gelijktijdig kosten besparen.
• Tekenwerkzaamheden (inclusief de revisie) tijdig gereed..
Spacer
 
Digitaliseren

Digitaliseren

Tekeningen digitaliseren klinkt mooi maar is eigenlijk een sterk onderschat onderwerp. Het resultaat met de meest mooie digitalisatie tools wordt daarin juist sterk overschat, zelfs in het meest gunstigst geval.

Er ontstaat enkel een 'CAD' versie van het document.  Toch laat dit document veel te wensen over en is sterk voor verbetering vatbaar.

Verbeteringen die zeker in het vervolg traject hun waarde bewijzen.

CadDraft streeft hierbij naar de opzet van een volwaardige Cad-tekening die optimaal gebruik maakt van de functionaliteit van CAD.

Hiermee wordt duplicatie van gegevens voorkomen en het resultaat is dan ook een volwaardige Cad tekening. Met alle voordelen van dien.

Denk hierbij ook aan het gebruik van referentie bestanden.
Spacer
 
3Dextractie

3d - Extractie (BIM)

3D tekeningen worden meer en meer gebruikt, toch wordt er uiteindelijk in de praktijk gebruik gemaakt van (platte)  2D tekeningen op papier.

Autocad is hierin, van oudsher, nog steeds de grootste gemene deler, niet in de laatste plaats omdat de opdrachtnemer enkel Autocad bestanden kan verwerken.

Veelal wordt extractie in 2D, uit het 3D model toegepast voor de vervaardiging van werktekeningen waarop uiteindelijk  de maatvoering wordt weergegeven.

CadDraft kan volledig zorg dragen voor dit traject van extractie en maatvoering in werktekeningen, hierbij traceerbaarheid waarborgend.

Omdat CadDraft ALTIJD een PDF oplevert naast het CAD eigen bestand, behoeft de opdrachtnemer zelfs niet over CAD software te beschikken.
Spacer
 
Translate

Tekeningen vertalen

Tekeningen vervaardigen in de eigen taal 'Nederlands' neemt meestal niet zo veel problemen met zich mee.

Ook de Engelse taal is in Nederland bijna een tweede natuur geworden.

Maar met de Internationale handels betrekkingen kan ook een andere taal geëist worden.

Vaak is alle tekeningen laten 'vertalen' door een vertaal bureau een dure en tijdrovende aangelegenheid.

CadDraft hanteert hierin een methodiek die de kosten van het door u gebruikte vertaal bureau reduceert en reduceert ook de totaal benodigde doorlooptijd.

Maar al te vaak gaat een dergelijke vertaling ook gepaard met toename in woord- of regellengte of wel aanpassingen van de tekening. CadDraft neemt dit uiteraard mee in de totale vertaalslag.
 
Engineer

Ontwerp / Engineering

Een stapje terug en wel drie vooruit, of gewoon een goed proces handhaven.

Ten tijde van de tekentafel maakte de tekenaar de vertaalslag van de door de engineer vervaardigde schets om zo gezamenlijk tot een volwaardige technische tekening te komen.

Waarbij de tekenaar over de vakkennis beschikt die deze 'vertaling' mogelijk maakt. Een soort van tolk dus. Kennis op meerdere vakgebieden zorgt dan voor een brede inzetbaarheid. Maar hierbij ook duidelijk rekening houdend met de eisen gesteld voor uitvoering / werkbaarheid.

Dit werk proces vrijwaart de engineer van 'werk blindheid'. Telkens een frisse blik op de tekening, met de hierop verwerkte aanpassingen, heeft een sterk positieve werking op het ontwerp proces. Engineering is teamwerk!. En met oog op het doel is CadDraft graag teamspeler.

De terug koppeling van de tekenaar is in dit traject vaak een positieve bijdrage. Veelal heeft dit eliminatie van fouten en/of verbeteringen tot gevolg. Dat dit proces aan het vervagen is, met al de negatieve consequenties, hoeft verder geen betoog.
Overigens, door de samenwerking met Fabricon beschikken we over een soortgelijke oplossing op het vlak van engineering. Fabricon kan een deel of de gehele engineering voor u uitvoeren. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij graag naar de website van Fabricon
Spacer
 
Visualisatie

Visualisatie

2D is nog steeds de meest toegepaste manier van het vervaardigen van technische tekeningen.

Vaak ook als een product uit een 3D systeem, bij voorbeeld ten behoeve van het vervaardiging van werktekeningen.

3D dient overwegend als visualisatie t.b.v. andere partijen die meer moeite hebben met het lezen van technische tekeningen.

Prototyping daar even buiten beschouwing latend.

CadDraft heeft kunde in huis om invulling te geven aan veel van de daartoe geëigende CAD applicaties, om er een paar te noemen:

• Autocad
• Revit
• Inventor
• SolidWorks
• Smartplant suite (via Citrix)
 

Vak gebieden / Disciplines

In de Petrochemische & Energie wereld (waar onze 'roots' liggen) zijn alle vakgebieden vertegenwoordigd die ook in de reguliere wereld bekend zijn. Vele combinaties van deze vakgebieden kom je in de praktijk tegen, al dan niet meer of minder gespecificeerd. Hieronder een opsomming van deze vakgebieden uit de reguliere wereld opgesomd als deel van Petrochemische vakgebieden waarvan de veelal Engelse benaming niet direct duidelijkheid verschaft
 
Raffinery

Proces technology

Proces techniek
Eigenlijk een vakgebied dat overal in de product industrie aanwezig is, maar ook niet altijd als aparte afdeling onderkend is.

Deze afdeling is uiteindelijk bepalend voor de invulling of aanpassing van het basis ontwerp. Met name in de petrochemie gaan er veel berekeningen aan vooraf om die hoeveelheden product te kunnen gaan leveren die worden gevraagd. Op basis van deze berekeningen wordt door de afzonderlijke (vervolg) vakgebieden zoveel mogelijk gekozen in standaard op de markt beschikbare component(en) om invulling te geven aan dit ontwerp.

Hieraan gerelateerde tekeningtypen:
PFD's (Process Flow Diagrams)
P&ID's (Process & Instrumentation Diagrams)
Spacer
 
Civil

Civil

Civiel
Vaak in de petrochemisch industrie met een afzonderlijke afdeling 'structural', welke geheel zorg draagt voor volledig uit metaal geconstrueerde constructies.
• Bouw (Bouw technische tekeningen)
• Constructie (Metaal constructies)
• Installatietechniek
• Infra (Plotplan of wegenplan en aanduidingen)
• Ondergrondse Infra (Ligging van kabels, transportleidingwerk voor gas, water, stoom of product).

Hieraan gerelateerde tekeningtypen:
Beton bewapening tekeningen
Sondering tekeningen
Werktekeningen infra
GIS (Geografisch Informatie Systeem)
Spacer
 
Equipment

Equipment

Onderdelen of apparatuur
Onderdelen zijn ook in de petrochemische industrie vanwege hun specifieke karakter en hoeveelheid  vaak weer onderverdeeld in daarbij behorende vakgroepen:
Static equipment (Tanks, distillate kolommen)
Rotating equipment (pompen, motoren)
Piping (Leidingwerk)

In de reguliere wereld komen we deze vakgebieden met al zijn facetten tegen onder de noemer Werktuigbouwkunde.

Hieraan gerelateerde tekeningtypen:
• Constructie tekeningen (maatvoering)
• Isometrische tekeningen (leidingloop)
• Maar ook tekeningen behorende tot Stadsverwarming behoren hiertoe.
 
Electrical

Electrical

Elektrotechniek
Binnen de elektrotechniek, meet- & regel techniek wordt waarschijnlijk de grootste diversiteit aan tekening types gebruikt..

Vaak zijn deze tekeningen gebundeld tot een tekeningenpakket. Ook de opbouw van zulk soort tekeningpakketten kent voor CadDraft geen geheimen.


Gerelateerde tekeningtypen:

• Grond schema's
• Bedrading schema's
• Aansluit schema's
• Paneel indelingen
• Kabel loop schema's
• Etcetera
Spacer
 
Instrumentation

Instrumentation

Instrumentatie of Meet & regeltechniek
Grotendeels vergelijkbaar met de Elektrotechniek (bekend onder de noemer E&I), maar dan aangevuld met speciale technieken als pneumatiek & hydrauliek.
Met name deze laatste komen dan in de reguliere wereld vaak weer zelfstandig voor. Maakt niet uit, CadDraft heeft ook hier kennis voor in huis.

Gerelateerde tekeningtypen:

Loop diagrammen (eigenlijk een specifieke uitvoering van een bedradingsschema)
Vele andere tekeningtypen zijn qua invulling gelijk aan die van Elektrotechniek
Spacer
 
Rotterdam

De reguliere wereld

De wereld buiten de petrochemie
Bij bedrijven die producten vervaardigen zal de eerder genoemde opsomming nog min of meer bekend voorkomen.

Binnen Bouwbedrijven zullen veelal een mix van deze vakgebieden tegenkomen.

Daarbij is de architect ruwweg gelijk aan de afdeling Process.
De architect bepaald de criteria waar alle andere vakgebieden invulling moeten gaan geven.

Kortom alle vakgebieden komen we gewoon tegen, soms onder een andere naam.
Maar uiteindelijk is de invulling teken-technisch gelijk.
Spacer
 
Bouw

De bouw wereld

In de petrochemie is dit vaak maar een klein gedeelte van het totale project uitgevoerd onder civil / structural.

CadDraft heeft ook hieromtrent voldoende kennis in huis om er zonder meer een goede invulling aan te geven.

Nu vaart er tegenwoordig veel onder de noemer BIM. CadDraft richt zich hierbij met name op OPEN BIM, maar geeft hier nog geen invulling aan.

Toch is al vele malen bewezen dat wij ook in deze wereld met simpel AutoCad & Revit kunnen zorgen voor de nodige assistentie en/of complete uitvoering van de tekenwerkzaamheden.
 

Informatie verwerking

Het verwerken van grote hoeveelheden documenten, ook al is het in digitale vorm, komt met zijn eigen uitdagingen. Een juiste uitvoering van de werkzaamheden, revisie en documentstatus komen hierbij aan de orde. Ook het onderhoud en gebruik van de vele professionele software pakketten vraagt om extra aandacht., Naast de 'support' technische zaken, vraagt verwerking van het 'Intelligent eigendom' van derden ook om garantstelling en waarborging van de geheimhouding.
 
IM

Informatie Management

Een afdeling apart is Informatie Management ook wel document control genoemd.

Vanwege de grote document stromen verbonden aan de Petrochemische industrie heeft CadDraft een interne Informatie Management afdeling (50+ medewerkers), die ervoor zorgdraagt dat de document wijzigingen in goede banen worden geleid.

Deze afdeling draagt ook zorg voor een tijdige retour levering, waarmee de levertijd wordt gewaarborgd.

Naast het klant-eigen revisie systeem past CadDraft  een (nagenoeg onzichtbaar) CadDraft eigen revisie systeem toe waardoor wij de revisies altijd kunnen waarborgen
Spacer
 
Software

Informatie Technologie

CadDraft werkt met professionele CAD software, voor de vervaardiging van tekeningen. In totaal wordt er zo aan 70+ CAD applicaties en deel applicaties invulling gegeven. De koplopers:
• Autocad
• Microstation
• Revit
• Inventor
• Solid works
• Tekla
• Smart Plant Suite (via Citrix)
• Smallworld GIS (via Citrix)
Waarborging van de 'leesbaarheid' van de digitale bestanden staat hierin centraal en dat betekend NIET per definitie altijd werken met de laatste software versie.
Spacer
 
Geheim

Informatie Geheimhouding

Werkend voor de grootste der aarde staat geheimhouding bij CadDraft hoog in het vaandel.

De lokale wetgeving en gedragscode staat ons in tegenstelling tot de Nederlandse wetgeving toe veel passender maatregelen te kunnen nemen tegen schending van deze geheimhoudingsplicht.

Met vak-volwassen tekenaars, welke al reeds jaren gewend zijn onder dergelijke condities hun werk uit te voeren, staan wij garant voor waarborging van de geheimhoudingsplicht.

U bent daarmee verzekerd van een partner die, weleens waar indirect, uw product informatie beschermd gelijk als u dat zelf zou doen.
IM
 

Naasten hulp & goede doelen

Onze partners in Indonesie wonen in een land dat zich op dit moment sterk economisch aan het ontwikkelen is. Toch zijn er nog legio voorbeelden te noemen waarbij hulp van buitenaf zeer welkom is. Je kunt wel zeggen dat dit, geografisch gezien, jonge land volop in beweging is en soms beweegt dat ook een beetje te veel. Neem bijvoorbeeld de aardbevingen van vorig jaar September in Lombok.

Met dit soort calamiteiten zijn het juist diegene die zich op de onderste treden van de economische ladder bevinden, die het hardst worden getroffen, laat staan diegene die nog niet eens op deze ladder staan.

Daarom zijn wij als CadDraft best wel een beetje trots dat wij behulpzaam hebben kunnen zijn bij de wederopbouw van de gebouwen als onderdeel van Peduli Anak Foundation.
Spacer
 
CadDraft

Contact gegevens

ADRES
Een kantoor hebben we hier niet, dat zou enkel maar onnodige kosten betekenen. Onze voordeur zit in iedere computer en telefoon en wij komen desgewenst naar u toe. Makkelijker kan dus eigenlijk niet.
infocaddraftnl

Phone: +31 (0)6 81 03 46 16
Fabricon
Spacer
infaabriconeu
Phone: +31 (0)33 200 30 20

Website:
https://www.fabricon.eu/
Spacer
Globe
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer
Copyright © 2019 CadDraft  All Rights Reserved

Autocad tekenaar gezocht, Autocad tekenaar nodig, Autocad tekenwerk uitbesteden

autocad tekenwerk uitbesteden, technische tekenaars, revisie tekenwerk

Autocad tekenaar gezocht, Autocad tekenaar nodig, Autocad tekenwerk uitbesteden

autocad tekenwerk uitbesteden, technische tekenaars, revisie tekenwerk

Autocad tekenaar gezocht, Autocad tekenaar nodig, Autocad tekenwerk uitbesteden

autocad tekenwerk uitbesteden, technische tekenaars, revisie tekenwerk

Autocad tekenaar gezocht, Autocad tekenaar nodig, Autocad tekenwerk uitbesteden

autocad tekenwerk uitbesteden, technische tekenaars, revisie tekenwerk

Autocad tekenaar gezocht, Autocad tekenaar nodig, Autocad tekenwerk uitbesteden

autocad tekenwerk uitbesteden, technische tekenaars, revisie tekenwerk

Autocad tekenaar gezocht, Autocad tekenaar nodig, Autocad tekenwerk uitbesteden

autocad tekenwerk uitbesteden, technische tekenaars, revisie tekenwerk